سامانه اطلاع رسانی همایش های دانشگاه های جهان اسلام

سامانه اطلاع رسانی همایش های دانشگاه های جهان اسلام

شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام

شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام که به اختصار CINVU نامیده می‌شود، زیر مجموعه سازمان همکاری های اسلامی و وزارت علوم تحقیقات در دانشگاه پیام نور (سازمان مرکزی) مستقر می باشد. شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام یکی از شبکه‌های کمیته دائمی همکاری‌های علمی و فناوری کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با نام اختصاری کامستک (COMSTECH) است. میزبانی شبکه CINVU با جمهوری اسلامی ایران، است. این شبکه که پایگاهی مهم و غنی برای تقویت و توسعه آموزش عالی همگانی جهان اسلام است، برای تحقق عدالت درعرصه دانش و اندیشه با تعمیق و تثبیت آموخته‌ها تلاش می‌کند. دانشجویان، اساتید، دانشگاهها و نخبگان از طریق این شبکه می‌توانند با توجه به علایق و گرایش‌های خود در زمینــه‌های مختلف علوم، به عرضه توانمندی‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مهارتی بپردازند.

اعضای شبکه
 اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه
سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی

سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
آخرین مهلت ثبت نام 22 آبان ماه 98
آخرین مهلت ارسال مقاله 19 آبان ماه 98
تاریخ برگزاری 30 آبان ماه 98
برگزارکننده دانشگاه پیام نور استان قزوین
محل برگزاری قزوین

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و توسعه اقتصادی
آخرین مهلت ثبت نام 05 دی ماه 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله 01 دی ماه 1398
تاریخ برگزاری 23 دی ماه 1398
برگزارکننده شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام
محل برگزاری گرجستان - تفلیس

ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی

ششمین کنفرانس بین المللی زوانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
آخرین مهلت ثبت نام 05 دی ماه 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله 01 دی ماه 1398
تاریخ برگزاری 23 دی ماه 1398
برگزارکننده شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام
محل برگزاری گرجستان - تفلیس

چهارمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن

چهارمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن
آخرین مهلت ثبت نام 05 دی ماه 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله 01 دی ماه 1398
تاریخ برگزاری 24 دی ماه 1398
برگزارکننده شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام
محل برگزاری گرجستان - تفلیس

کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی

کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
آخرین مهلت ثبت نام 05 دی ماه 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله 01 دی ماه 1398
تاریخ برگزاری 24 دی ماه 1398
برگزارکننده شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام
محل برگزاری گرجستان - تفلیس

پنجمین همایش ملی زبان، ادبیات و گفتمان صلح

پنجمین همایش ملی زبان، ادبیات و گفتمان صلح
آخرین مهلت ثبت نام 05 دی ماه 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله 01 دی ماه 1398
تاریخ برگزاری 26 دی ماه 1398
برگزارکننده دانشگاه پیام نور استان قزوین
محل برگزاری قزوین

پیوندها


 • شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام
 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • دانشگاه پیام نور
 • به صورت رایگان از آخرین همایش ها مطلع شوید  تماس با ما


 • تلفن تماس : 02171053199
 • ایمیل : info@allhamayesh.ir