سومین همایش ملی زبان، ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر دانشگاه پیام نور و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی 16 اسفند ماه 1397 http://www.iclp.ir

دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی مشهد 22 اسفند ماه 1397 http://www.confmt.ir/

دومین همایش ملی گیاهان دارویی و گونه های موثر بر کبد چرب تهران خرداد ماه 1398 http://www.confmp.ir/

دومین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی ، تغذیه و طب ورزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و موسسه آموزش عالی سلمان 12 اردیبهشت ماه 1398 http://www.confpn.ir/